Lastesõbraliku kooli alused

Tänase päeva seisuga ei leidu just palju õpilasi (ja mõnikord ka lapsevanemaid), kes hindaksid koole lastesõbralikeks paikadeks. Suuresti koosneb õppetöö tuimalt faktide pähe tuupimisest, ent tihtilugu sellest ei piisa, et elus hakkama saada. Üha rohkem rõhku on vaja panna õppele, mis keskenduks just nimelt info otsimisele, mitte vaid pelgalt kuupäevade ja aastaarvude pähe õppimisele. Seejuures on tegu vaid ühe aspektiga lastesõbralikkuse suurendamise seisukohast. Järgnevalt vaatleme mitmeid viise, kuidas on võimalik laste elukvaliteeti ja rahulolu koolidesiseselt kasvatada.

Lapsepõhine hindamine

Sellest ei saa üle ega ümber, et kõikidel lastel on oma anded, mis aitavad mõningates ainetes teistest paremad olla. Samamoodi võib olla kõigil õpilastel kitsaskohti osade ainetega, mis viib selleni, et jäädakse klassi tagaossa mingis kindlas arvestuses. Seepärast on kohati mõistlik hinnata lapsi isikupõhiselt. Teisisõnu toimub hindamine progressi põhjal, mitte võrdluses teistega või mingite ametlike kriteeriumite valguses.

Kehaline kasvatus vastavalt maitsele

Kõikidele lastele ei sobi kehaline kasvatus oma praeguses vormis, kuna see rõhub liialt suurel määral meeskonnaspordile. Osad õpilased lausa säravad, kui nad saavad teha individuaalseid sportlikke ülesandeid. Teistele on jällegi parem see, kui nad mängivad jalgpalli, korvpalli või muid sportmänge, kus indiviidi panus on küll oluline, ent on vastastikuses sõltuvuses kõikide teiste mängijatega. Lahenduseks on see, et lastesõbralikus koolis saaksid õpilased kehalise kasvatuse tunnis liberaalsemalt valida individuaalsete ja meeskondlike spordialade vahel. Ideaalis saavad alguses kõik ühtemoodi võrdselt aluse, kuid selle käigus selgubki, millised teemad sobivad kellelegi rohkem.

Toetav suhtumine

Miks peaks klassiõpetaja olema kuri nõid või diktaator, kes karjub laste peale või proovib nähtavasti nende elu elavaks põrguks teha? Selleks pole küll ühtki põhjust, ent millegipärast kirjeldavad paljud lapsed ja hiljem ka täiskasvanud oma kogemust just selliselt. Õpetaja peaks tegelikult olema toetav, sõbralik ja sooja suhtumisega, kuna see aitab luua õpilastega usaldusväärset ning täisväärtuslikku suhet. Õnneks on selliseid erandlikke õpetajad samuti olemas ja neid jäädakse tavaliselt väga sooja südamega meenutama. Tihti on nad rollimudeliteks lastele, kes soovivad olla ausad, viisakad ja sõbralikud end ümbritsevate inimeste suhtes.