Õpetame lapsi loovateks isiksusteks

Kõik lapsevanemad tahavad, et nende lastest kasvaksid edukad ja õnnelikud täiskasvanud. Loovus on selle juures üks omadus, mis võib olla seotud eduga tulevikus ja täiskasvanueas laiemalt. Mõned ütlevad, et tegu on kaasasündinud omadusega, mille juures pole võimalik vanematel väga palju ära teha. Siiski on uuringud näidanud, et erinevad kodused faktorid võivad arvestatavat rolli mängida. Nüüd vaatamegi, mida saab iga lapsevanem oma järeltulija loovuse heaks ära teha.

Küsi palju küsimusi

Üks loovuse alustalasid on pidev avatus ja uudishimu ümbritseva suhtes, kuna see on omakorda seotud üldiste võimaluste nägemise ja teadmiste baasi loomisega. Selleks tasub juba väiksest east alates hakata küsima lapselt võimalikult palju küsimusi. Kõige kasulikum on pärida selliseid asju, mille vastused on avatud, mitte kinnised. Kinnine küsimus on kas-küsimus, näiteks „Kas sulle meeldivad banaanid?“. Parem on küsida avatud küsimusi nagu „Mis sulle banaanide juures meeldib?“ või „Mis ajast sulle banaanid meeldivad?“.

Katseta loovaid tegevusi

Kõik loovad vaba aja tegevused ei sobi kõikidele lastele, kuid seejuures on oluline arvestada, et enne paljude alternatiivide katsetamist pole võimalik seda „üht ja ainsat“ välja selgitada. Tasub hakata katsetama kõike: alates näpuvärvidest ja mudellaevade meisterdamisest, lõpetades maalimise ja muusikaloomega. Peatselt hakkate koos lapsega mõistma, millised tegevused on kõige meelepärasemad. Avaneda võib kunsti-, muusika- või mõni muu anne, mis annab tulevikuks teiste täiskasvanute ees paraja eelise. Tööturg premeerib paratamatult loovamaid inimesi, kes suudavad lennult haarata uusi ideid ja välja tulla uute plaanidega.

Näita head eeskuju

Lastele on hea eeskuju näitamine oluline, sest väga paljud noored ilmakodanikud õpivad elu kohta üht-teist juurde just vanemaid matkides. Seepärast on mõistlik olla ka ise loominguline, teha aktiivselt käelisi ja kunstilisi tegevusi ning huvituda kõikidest loomingu vormidest. Pane tähele momente, mil laps hakkab küsima lähemaid küsimusi asjade kohta, mida ta pealt näeb. Need ongi need parajad hetked, kui on võimalik vanemliku suunamise ja õpetamise egiidi all lapsi loovamateks persoonideks koolitada. Loovatel vanematel on loovad lapsed!